Bedensel yaralanma ve destekten yoksun kalma tazminatı

Bir trafik kazası neticesinde ölüm ya da yaralanma meydana gelmiş ise uğranılan zarar sebebiyle bir tazminat talep hakkı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda tazminat ölüm ya da yaralanma haline göre iki şekilde değerlendirilir.

Yaralanmalı trafik kazası neticesinde basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek seviyede kalıcı bir engellilik halinin meydana gelmesi durumunda kusurlu aracın trafik sigortasından sürekli engellilik oranında tazminat alınması mümkündür. Bu tazminatın hesaplanmasında mağdurun yaşı, yaptığı iş, kazanın meydana gelmesindeki kusuru, engellilik oranı önem arz etmektedir. Her bir kriterdeki farklılık tazminatın miktarını değiştirmektedir. Bu sebeple öncelikle sürekli engellilik halinin heyet raporu ile tespit edilmesi gerekmekte olup akabinde alanında uzman bir bilirkişi vasıtasıyla tazminat hesaplaması yapılması gerekir. Tüm bu sürecin yürütülmesinde yine alanında uzman bir avukattan yardım alınması hak kaybına uğramamak adına son derece önemlidir.

Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmiş ise bu durumda tazminat hakkı ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerdedir. Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişiler, ölenin yaşasaydı hayatı boyunca kendilerine yapacağı maddi desteği kusurlu araç sürücüsünün trafik sigortasından talep etme hakkına sahiptirler. Bu tazminat hesabında ölenin yaşı, mesleği, geliri, kazanın meydana gelmesindeki kusuru son derece önemlidir. Bu hususlar dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde destekten yoksun kalan kişilerin hak kazandığı tazminat miktarı belirlenmektedir. Tazminat bedeli uzman bir bilirkişi tarafından belirlenmekte olup yargısal sürecin takibinde mutlaka uzman bir avukattan yardım alınması gerekir. Aksi halde eksik ya da hatalı hesaplama sebebiyle hak kaybına uğranılması söz konusu olabilir.

MEF Hasar olarak biz, hem sürekli engellilik tazminatı hem de destekten yoksun kalma tazminatı sürecinin en aktif ve hızlı şekilde yürütülmesi için teknik bilgi kapsamında çalışmakta ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.