Araçtan mahrum kalma tazminatı

Bir trafik kazası olduğunda araçta oluşan maddi hasar, kusurlu tarafın zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası tarafından karşılanır. Fakat aracın hasar görmesi durumunda sadece maddi zarar oluşmaz.

Hasar gören aracın onarım süresince kullanılamaması sebebiyle araçtan yoksun kalma tazminatı gündeme gelir. Araç mahrumiyeti sebebiyle oluşan zararı zorunlu mali sorumluluk sigortası karşılamaz.

Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesine göre, “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Bu yükümlülüğün doğabilmesi için 4 şart aranır:

  • Hukuka aykırı bir fiil
  • Bir fiille bir kişiye verilen zarar
  • Fiilin işlenmesinde failin kusurlu olması
  • Zarar ile fiil arasında nedensellik bağlantısı

Araçtan mahrumiyet sebebiyle doğan zararın tazmini için TBK m. 49 gereğince kusurlu tarafa başvurulabilir. Kusurlu araç sahibi ve sürücüsü bu zarardan müteselsilen sorumludur. Bu durumda sadece birisinin tazmin etmesi yeterlidir.

Araçtan mahrumiyet tazminatının hesaplanmasında hususi araç-ticari araç ayrımı önem arz etmektedir. Zira hususi araç söz konusu olduğunda varsa ikame araç bedeli, yoksa aracın olmaması sebebiyle oluşan giderler dikkate alınırken; ticari araç olması durumunda bunlara ek olarak ticari kazanç kaybının da hesaba dahil edilmesi gerekir. İkame araç bedeli, Ticari kazanç kaybı hesaplamalarının tamamı teknik bilgi çerçevesinde hesaplanması gerekmektedir.

MEF Hasar olarak biz, araç mahrumiyet tazminatı, kazanç kaybı bedeli sürecinin en aktif ve hızlı şekilde yürütülmesi için teknik bilgi kapsamında çalışmakta ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.