Değer kaybı bedelinin teknik bilgi kapsamında hesaplanması

Değer kaybı hesaplanması Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre “aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalı tarafın savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre” belirlenmesi gerekmektedir.
(Yargıtay 17. HD, 2017.E.980, 2018.K. 1219)

Bu kapsamda trafik kazasına uğrayan aracın değer kaybı tazminatının hesap edilmesi çözümü uzmanlığı gerektiren teknik bir bilgidir. Aracınız kazadan önceki hasarsız piyasa değeri ile kazadan sonra piyasa değeri arasında fark konusunda teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Değer kaybı bedelinin bağımsız bilirkişiler vasıtasıyla tespit edilmesi gerekmektedir. Araç sahipleri araçlarında oluşan değer kaybının tazmini için sigorta şirketlerine başvurduklarında değer kaybı tazminatı ödenmiş olsa dahi ödenen bu bedelin aracın değer kaybı tazminatını tam olarak karşılayıp karşılamadığının tespitini de yine bağımsız bilirkişiler tarafından yapılması gerekmekte olup bu husus da teknik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

MEF Hasar olarak biz, değer kaybı tazminatı sürecinin en aktif ve hızlı şekilde yürütülmesi için teknik bilgi kapsamında çalışmakta ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.